Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Dokumenty

Obecné

Další dokumenty týkající se školství na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.

Stanovy AŠSK.

Vzdělávací programy

Pro rodiče

Pro omluvení absence žáka/žákyně nás kontaktujte na e-mailové adrese: skola@1zs-pb.cz, anebo se obraťte přímo na e-mailovou adresu konkrétního třídního učitele, jejichž seznam naleznete na stránce Kontakty.

Výroční zprávy

Rozpočty

Pro zájemce o pronájem

Inspekční zprávy

Školský zákon v § 174 odst. 11 stanovuje povinnost uložit po dobu 10 let inspekční zprávy ve škole nebo školském zařízení.

Inspekční zprávy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy. Dále jsou inspekční zprávy zveřejněné na stránkách České školní inspekce www.csi.cz v registru inspekčních zpráv.

Veřejné zakázky – poptávkové řízení