Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Školní družina/klub

Školní družina

Školní družina je určena dětem od 1. do 5. třídy, které sem mohou docházet před nebo po vyučování a věnovat se nejrůznějším zájmovým činnostem a aktivitám, jež pro ně připravuje tým vychovatelek.

Kontakt

+420 318 401 155

Provoz ŠD:

ranní družina 06:15 – 07:35 / odpolední družina 11:35 – 16:30

Platba:

150 Kč/ měsíc (hrazeno ve dvou splátkách dle vnitřního řádu ŠD a ŠK)

Seznam vychovatelek:

pí. ved. vych. Lada Podzimková
pí. vych. Hana Bendlová
pí. vych. Jana Honcová
pí. vych. Drahomíra Havlovicová
pí. vych. Marika Drašnarová
pí. vych. Klára Knobová
pí. vych. Darina Krajská
pí. vych. Libuše Nováčková
pí. vych. Bc. Jana Ptáčková
vedoucí zájmových útvarů

Dokumenty ŠD


Školní klub

Školní klub je určen dětem od 6. do 9. třídy, kterým skýtá prostor trávit čas po vyučování nejrůznějšími činnostmi, jako jsou stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, apod.

Kontakt

+420 318 401 194

Provoz ŠK:

dle vyvěšených hodin pro klubovou místnost

Platba:

100 Kč/ měsíc (hrazeno ve dvou splátkách dle vnitřního řádu ŠD a ŠK)

Seznam vychovatelek:

pí. ved. vych. Vlasta Šmídová
vedoucí zájmových útvarů

Dokumenty ŠK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru, k dispozici mají:

  • HERNA: kulečník, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, Wii sports hry (tenis, bowling, baseball, box, golf), taneční koberec, piškvorky, stolní hry, twister, soutěže, pexeso, diskotéky, poslech hudby, deskové hry (pohybové, rytmické, kondiční, udržení rovnováhy, jóga), turnaje (v kulečníku, stolním tenisu, stolním fotbalu, šipkách, Wii sports hrách), taneční soutěž na tanečním koberci, vědomostní soutěže, kvízové soutěže, křížovky, sudoku, časopisy, celostátní školní časopis REDWAY (aktuální témata, rozhovory s osobnostmi, hudba, móda, komiks, soutěže), malování, sledování televize, sledování filmů – TV, DVD, poslech hudby – CD, DVD, volné posezení, pobavení a odpočinek
  • ZÁJMOVÁ ČINNOST v zájmových kroužcích dle nabídky školy (keramický, rybářský, včelařský, sportovní, florbal, …)

V průběhu školního roku plníme kompetence ŠK, zapojujeme se do primární prevence (PP), zaměřujeme se na enviromentální výchovu (EVVO) a výchovu ke zdravému životnímu stylu (ZŽS).