Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Školní parlament

Koordinátor školního parlamentu za školu:
Lada Podzimková, vedoucí vychovatelka šk.družiny

Předseda parlamentu:
Barbora Fremrová

Zástupce pro 1. stupeň:
Klára Fichnová

Zástupce pro 2. stupeň:
Martin Tejkal

První stupeň
2.A – Pochmanová, Dobeš
2.B – Škubalová
2.C – Valíčková, Daňha
3.A – Hefková, Černý
3.B – Bejčková, Behúnová
4.A – Kapras, Vašková
4.B – Sklenářová, Ctiburková
4.C – Vondráková, Tejkalová
5.A – Polidorová, Kolárová
5.B – Drdková, Flosmanová
5.C – Fichnová, Vitoňová

Druhý stupeň
6.A – Jedličková, Karas
6.B – Trčová, Dlouhý
7.A – Vandělíková, Ševčík
7.E – Vondrák, Pilecký
8.A – Pilátová, Křížová
8.B – Obrazová, Fremrová
9.A – Netušilová,Pochman
9.E – Tejkal, Matějka