Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.

Environmentální výchova vyžaduje vždy celistvou výuku a ne pohled pouze jednostranný. Z tohoto důvodu není vymezena jako samostatný předmět, ale má být samozřejmou součástí většiny vyučovacích předmětů. Jde o nenásilné začlenění principů trvale udržitelného rozvoje do výuky tak, aby byly brány jako samozřejmost a nezbytný přístup do budoucnosti. Vyžaduje chápání, prožívání a jednání a důležité je, aby si každý vyučující uvědomil, že je také učením pro něho samotného.

Koordinátoři EVVO: Mgr. Martina Vondráková, Mgr. Jitka Čechurová

... Aktuality