Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní školy pod Svatou Horou, Příbram. Nachází se v samostatném pavilonu, který je spojen se základní školou. Vstup do jídelny je možný také ze dvora pod dolním pavilonem školy.

Ve školní jídelně se stravují žáci Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, žáci z detašovaného pracoviště Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a mohou se zde stravovat i cizí strávníci. Jídelna připravuje obědy pro žáky Základní školy Trnka z Dobříše. Vaří se dvě jídla na výběr.

KONTAKT

Vedoucí: Lucie Novotná
tel.: 318 401 153, e-mail: lucie.novotna@1zs-pb.cz

JSME TU PRO VÁS

Pondělí – pátek:
7,30 hod. 8,00 hod. a 11,15 hod. 14,00 hod.

OBĚDY SE VYDÁVAJÍ

11,15 hod. – 14,00 hod.

JAK HRADIT STRAVNÉ = PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ

1/ INKASEM PROSTŘEDNICTVÍM BĚŽNÉHO ÚČTU – DOPORUČENO

Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím běžného účtu formou inkasa, musí vyplnit přihlášku ke stravování a otevřít na svém účtu povolení k inkasu. Povolení k inkasu se otevře na číslo účtu 274184521/0300. Do povolení k inkasu se neuvádí variabilní symbol. V povolení se může zadat částka, kterou nesmí náš požadavek k inkasu překročit (doporučuji 1000 Kč). Jiný údaj se do povolení nezadává. Při přihlašování ke stravování odevzdá strávník vyplněnou přihlášku, kde svým podpisem potvrzuje, že ve své bance otevřel povolení k inkasu pro náš účet.

Strávník, který hradí stravné inkasem, má automaticky přihlášené obědy od prvního dne nového měsíce a od prvního dne následujícího, nového školního roku. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv změnu – změnu školy – nemoc – nechce se dále stravovat – dny, kdy pravidelně nebude chodit na oběd – aj.                          

První platba za stravné ve školním roce je jistina, která se strhává v druhé polovině srpna. Výše jistiny odpovídá výši platby za stravné na jeden měsíc podle věkové kategorie. Další měsíce vybíráme stravné zpětně. Po ukončení měsíce dáme příkaz k inkasu a z vašeho účtu inkasujeme platbu za skutečně přihlášené obědy z měsíce předcházejícího. To jsou přihlášené obědy na měsíc, od kterých jsou odečtené vámi odhlášené obědy v průběhu měsíce. Stravné za poslední měsíc školního roku je hrazené z jistiny. Stravné inkasujeme k 10. dni v měsíci. 

JISTINA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
1. – 4. třída (7-10 let): 650,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let): 750,00 Kč
9. třída (15 let a více): 850,00 Kč

2/ TRVALÝM PŘÍKAZEM

Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, se nejdříve přihlásí ke stravování, kde mu bude přidělené evidenční číslo. Dostane přihlášku ke stravování a na základě údajů uvedených na přihlášce zadá trvalý příkaz k úhradě. Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny. Stravné se hradí k 20. dni na následující měsíc. Po připsání platby na účet školy jsou strávníkovi přihlášené obědy na následující měsíc. Noví strávníci, kteří zvolí tuto formu úhrady, první měsíc uhradí platbu jednorázovým příkazem.

3/ HOTOVĚ – zcela výjimečně, v případě že nemá zákonný zástupce či strávník účet v bance

Strávník hradí obědy hotově u okénka v jídelně poslední 3 pracovní dny v měsíci 7,30 – 14,00 hod. vždy na celý měsíc.

KOLIK ZA JEDEN OBĚD

kategorie strávníkacena za jeden oběd
7 až 10 let30,00 Kč
11 až 14 let34,00 Kč
15 let a více40,00 Kč
cizí strávníci100,00 Kč

ZAŘAZENÍ STRÁVNÍKŮ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Žáci se zařazují do kategorií (výživových a finančních normativů) podle věku dítěte. Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, příloha 2, stanoví zařazení strávníků do kategorií na dobu školního roku podle věku, kterého žák ve školním roce dosáhne. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo kategorie takto:

1. kategorie7 – 10 let(1. – 4. třída)
2. kategorie11 – 14 let(5. – 8. třída)
3. kategorie15 let a více(9. třída a dále)

Strávník, který měl odloženou školní docházku je ve 4. třídě zařazen do 2. kategorie a v 8. třídě do 3. kategorie.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 1. přes stránky www.strava.cz či aplikaci Strava – upřednostňujeme (je třeba znát přihlašovací údaje, které strávník získá u vedoucí školní jídelny)
 2. mimořádnou odhlášku lze také provézt osobně v jídelně, na objednávacím terminálu v jídelně, e-mailem

Ráno do 8.00 hod. se obědy neodhlašují první den nového školního roku, poslední školní den.

Upozornění

V době nepřítomnosti ve škole jsou zákonní zástupci nebo strávníci povinni odhlásit obědy. Do jídlonosičů mohou odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník chce odebrat oběd i mimo první den neplánované nepřítomnosti ve škole, platí oběd v plné výši tj. včetně mzdových a režijních nákladů.

ČIPY

Každý žák dostane při nástupu do Základní školy pod Svatou Horou čip. Žáci mají propůjčené čipy po dobu školní docházky, při ukončení docházky (přestup na jinou školu, ukončení povinné školní docházky, …) čipy vrací.

Čip slouží pro vstup do budovy základní školy a k výdeji stravy. Pokud si strávník zapomene čip doma nebo ho ztratí, je mu vydána náhradní stravenka, maximálně však 5x za měsíc.

Při ztrátě čipu a při poškození si strávník pořídí nový čip na vlastní náklady.

Cena čipu – 130 Kč

INTERNETOVÝ JÍDELNÍČEK – STRAVA.CZ

Strávníci přes svůj internetový jídelníček mohou odhlašovat, objednávat a volit obědy, jak jim program dovolí.

Co je třeba?

 1. V jídelně při přihlášení ke stravování, strávník dostane přihlašovací údaje pro svůj internetový jídelníček – uživatelské jméno a heslo.
 2. Otevřít stránky na adrese http://www.strava.cz/, případně na webových stránkách školy www.1zs-pb.cz kliknout na odkaz strava.cz v horním menu.
 3. Zadat číslo jídelny (0269), uživatelské jméno, heslo a přihlásit se do svého internetového jídelníčku.
 4. Nabídka objednávky stravy v levé části obrazovky. Rozbalí se jídelníček. Přihlášené obědy jsou označené.
  • Pokud chcete oběd odhlásit, klikněte na označení – fajfku, označení zmizí. Tím odhlásíte oběd.
  • Pokud chcete změnit z č. 1 na č. 2 nebo naopak, klikněte na označení – fajfku,  označení zmizí a opět klikněte tam, co chcete přihlásit.
  • Polévka a doplněk se nepřihlašují a ani neodhlašují
 5. V horní části obrazovky kliknout na ikonu „ODESLAT“.
 6. Ukončení – odhlášení uživatele

Kliknutím na ikonu na konci řádku oběd 1 a oběd 2 se dozvíte, do kdy lze provádět změny v objednávce a další ikona dává informaci o alergenech.

Heslo si může strávník změnit ve svém osobním internetovém jídelníčku v odkazu „Nastavení uživatele“. V tomto odkazu si také lze nastavit další nabízené služby.

Na vaše dotazy ráda odpoví vedoucí školní jídelny – Lucie Novotná.