Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Nabídka kroužků

Aby mohl žák navštěvovat jakýkoliv kroužek, musí být přihlášen do ŠD nebo ŠK.

Na volejbalovou přípravku se lze přihlásit jen 1x týdně!!!

Klub mladého diváka

vede: Mgr. Uhlířová
koná se: čtvrtek 14,00 - 15,00 hod.
určeno pro: 7. - 9. ročník; ŠK
* návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky

Včelařský

vede: sl. Krajská
koná se: středa 14,30 - 15,00 hod.
určeno pro: 3. - 9. ročník; ŠD, ŠK

Hra na zobcovou flétnu

vede: Jaroslav Šimůnek, DiS.
koná se: středa 14,15 - 15,15 hod.
určeno pro: 2. - 9. ročník; ŠD, ŠK

Hra na dechové nástroje

vede: Jaroslav Šimůnek, DiS.
koná se: středa 15,15 - 16,15 hod.
určeno pro: 2. - 9. ročník; ŠD, ŠK

Hra na housle

vede: Ing. Bc. Karel Eliáš
koná se: středa 15,15 - 16,15 hod.
určeno pro: 2. - 9. ročník; ŠD, ŠK

Lidové písně a zpěv

vede: Ing. Bc. Karel Eliáš
koná se: středa 14,15 - 15,15 hod.
určeno pro: 2. - 5. ročník; ŠD

Pilates

vede: pí. Drašnarová
koná se: úterý 14,45 - 15,45 hod.
určeno pro: 1. - 4. ročník; ŠD
* cvičení s malými a velkými míči

Jóga

vede: pí. Bendlová
koná se: středa 15,00 - 16,00 hod.
určeno pro: I. stupeň; ŠD

Volejbalová přípravka

vede: Mgr. Vobejda
koná se: pondělí 15,15 - 16,45 hod.
určeno pro: 3. - 5. ročník; ŠD
* hoši

Volejbalová přípravka

vede: Mgr. Vobejda
koná se: čtvrtek 13,45 - 15,15 hod.
určeno pro: 3. - 5. ročník; ŠD
* hoši

Volejbalová přípravka

vede: Mgr. Vobejda
koná se: pátek 13,45 - 15,15 hod.
určeno pro: 3. - 5. ročník; ŠD
* hoši

Volejbalová přípravka C

vedou: Mgr. Tomášková,
Mgr. Matulová, Mgr. Valíčková
koná se: středa 12,40 - 13,25 hod.
určeno pro: 5. ročník; ŠD
* dívky

Volejbalová přípravka C

vedou: Mgr. Tomášková,
Mgr. Matulová, Mgr. Valíčková
koná se: středa 15,15 - 16,45 hod.
určeno pro: 5. ročník; ŠD
* dívky

Volejbalová přípravka C

vedou: Mgr. Tomášková,
Mgr. Matulová, Mgr. Valíčková
koná se: pátek 15,15 - 16,45 hod.
určeno pro: 5. ročník; ŠD
* dívky

Volejbalová přípravka D

vedou: Mgr. Tomášková, Mgr. Matulová
koná se: pondělí 12,40 - 13,25 hod.
určeno pro: 3. - 4. ročník; ŠD
* dívky

Volejbalová přípravka D

vedou: Mgr. Tomášková, Mgr. Matulová
koná se: čtvrtek 13,35 - 15,15 hod.
určeno pro: 3. - 4. ročník; ŠD
* dívky

Volejbalová přípravka D

vedou: Mgr. Tomášková, Mgr. Matulová
koná se: pátek 13,35 - 15,15 hod.
určeno pro: 3. - 4. ročník; ŠD
* dívky

Házená

vedou: Mgr. Roubal
koná se: úterý 7,00 - 7,45 hod.
určeno pro: 6. - 7. ročník; ŠK

Jazyková gymnastika - cvičení nápravy řečových vad

vedou: Mgr. Bláhová
(akreditovaný logopedický asistent)
koná se: 2x týdně dle zájmu
určeno pro: I. stupeň; ŠD, ŠK

Rybářský kroužek

vedou: p. Knížek
koná se: pondělí 15,00 - 16,00 hod.
určeno pro: I. stupeň