Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Školská rada

Od konce roku 2014 je při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).

Datum zřízení13. červen 2005
Počet členů školské rady6 členů (od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024)
Členové školské radyAleš Barášek – předseda ŠR (za rodiče – zák. zástupce)
Bc. Radek Eliáš – místopředseda ŠR (za rodiče – zákonné zástupce)
Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Tomáš Kozmér (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Dagmar Kredbová (za zřizovatele)
Mgr. Simona Luftová (za zřizovatele)

Dokumenty

Zápisy