Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Školní poradenské pracoviště

Máš problém? Potřebuješ poradit? Potřebuješ pomoc? Nevíš si rady?

O svém trápení si s námi můžeš promluvit


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Petra Poslušná

E-mail: petra.poslusna@1zs-pb.cz
Telefon: +420 318 401 194

Konzultace a poradenská činnost žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti prevence.

Konzultační hodiny:

ÚTERÝ: 08:50 – 09:35 hod.
STŘEDA: 08:50 – 09:35 hod., 10:50 – 11:35 hod.
ČTVRTEK: 10:50 – 11:35 hod.

Konzultace mimo stanovené hodiny jsou možné po domluvě.


VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Gabriela Baumruková

E-mail: gabriela.baumrukova@1zs-pb.cz
Telefon: +420 318 401 165

Prevence a řešení výukových a výchovných obtíží a dalších problémů souvisejících se vzděláváním, pomoc při volbě následného vzdělávání a budoucího povolání.

Konzultační hodiny:

(3. patro – kabinet výchovného a kariérového poradce)
PONDĚLÍ: 07:55 – 08:40 hod.
ÚTERÝ: 09:55 – 10:40 hod.
STŘEDA: 07:55 – 08:40 hod.
ČTVRTEK: 09:55 – 10:40 hod.

Konzultace mimo stanovené hodiny jsou možné po domluvě.


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: Mgr. Lenka Eisenreichová

E-mail: lenka.eisenreichova@1zs-pb.cz
Telefon: +420 318 401 194
Telefon: +420 770 111 797

Diagnostické služby na škole u žáků nadaných nebo znevýhodněných, při výukových a výchovných problémech, monitoring sociálního klimatu ve třídách, koordinace implementace inkluzivního přístupu ve škole koordinace poradenských služeb mimo prostředí školy.

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ – PÁTEK: 7,30 – 13,30 hod.


LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Mgr. Kristýna Bláhová

E-mail: kristyna.blahova@1zs-pb.cz
Telefon: +420 318 401 196


PRO DĚTI A NÁCTILETÉ

Odkazy, které se ti mohou hodit:

Centrum adiktologických služeb Magdaléna – Příbram
Žežická 193, Příbram VII, 261 01
tel.: 318 622 010, e-mail: cas.pb@magdalena-ops.cz
Prevence a léčba drogových závislostí
(kontaktní a poradenské centrum)

DONA LINKA – pomoc obětem domácího násilí
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
telefon: 251 51 13 13

LINKA BEZPEČÍ
Telefon: 800 155 555 (bezplatně)
Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace.

Linka bezpečí zaznamenala v prvním čtvrtletí 2023 nárůst kontaktů s tématikou sebepoškozování. Zareagovala výzvou #zvladni20.

Proč #zvladni20?

Potřeba ublížit si trvá většinou prvních 20 – 30 minut. Po této době začíná slábnout. Výzva #zvladni20 podporuje zvládnutí, odvrácení, této náročné a kritické doby pomocí tzv. odkláněcích technik. Linka důvěry aktualizovala svou webovou poradnu, kde tyto techniky a další informace najdete.

PRO RODIČE

Odkazy, které se mohou hodit:

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram
Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV
Telefon: č. 318624085
E-mail: ppppb@volny.cz

Středisko výchovné péče
Adresa: Školní 129, 261 01 Příbram VIII
Telefon: 318 623 266


KDE DÁLE HLEDAT POMOC?

DROGY
on-line poradna
www.drogy-info.cz nebo www.sananim.cz
K-Centrum, Příbram, tel.: 626 534 656

ŠIKANA
www.sikana.org nebo www.klicov.cz/trigon

NADVÁHA
www.vyzivadeti.cz nebo www.istob.cz

MENTÁLNÍ ANOREXIE
informace i kontakty na lékaře, kliniky, poradny
www.anabell.cz

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
www.sebeposkozovani.ath.cx

... Aktuality