Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.1zspb.cz/

Webové stránky školy se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také zejména v podobě dokumentů formátu PDF, případně DOC/DOCX, XLS/XLSX, a to především z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Microsoft Word Viewer

Acrobat Reader

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených adresujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
Balbínova 328
261 01 Příbram I
tel. č. 318 401 151
skola@1zs-pb.cz