Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Poděkování ředitele školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí přátelé naší školy,

v měsíci červnu proběhl konkurz na ředitele naší školy. Na základě doporučení konkurzní komise a následně rozhodnutí Rady města jsem byl opětovně jmenován do funkce ředitele školy od 1. 8. 2024. Chtěl bych touto cestou poděkovat rodičům a zákonným zástupcům za dosavadní výbornou spolupráci se školou. Dále bych rád poděkoval zřizovateli školy za vyjádřenou podporu a důvěru.

Velmi si cením přízně, které se naše škola těší, a pevně věřím, že dobré vztahy mezi naší základní školou, žáky, rodiči i širokou veřejností budou i nadále zachovány.

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

... Aktuality