Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Školáček 2023/2024

Příběh naší školy začali první žáčci, pra-pra-pra-pra-pra-pra-pradědečci žáků současných, psát v roce 1888 tehdy ještě křídou na břidlicové tabulky. Není potřeba uvádět, že za 7 generací a více než 135 let působnosti se toho změnilo mnoho, ale faktem zůstává, že pro místní je naše škola jednička.

I když jsme toto označení oficiálně pozbyli v roce 2007, nikdo v Příbrami neřekne, že volejbalový turnaj zase vyhráli žáci či žačky z Pod Svaté. Správný Příbramák by Vám řekl, že První je první.

S tímto označením přichází mnoho dobrého, přeci jen to velmi hezky zní, ale zároveň si řadová číslovka „první“ nese s sebou i povinnosti, kterým musí žáci, učitelé i vedení školy dostát. Jak chcete být první, nejste-li nejlepší? Nejen proto se snažíme následovat nejnovější a nejefektivnější trendy v oblasti pedagogiky. Žáčci prvního stupně už si umí naprogramovat školní robůtky, starší děti se zase krom běžných předmětů vyznají i v základech pěstitelství.

Naši učitelé vědí, že děti musí škola hlavně bavit, a tak již dlouho nespoléhají na frontální výuku unuděných človíčků v počmáraných lavicích. Do vyučovacích hodin naší základní školy patří co nejvíce interaktivních úkolů, zábavné pomůcky, iPady, internet, moderní učebnice, klavír a další hudební nástroje ve vestibulu školy, dataprojektory a v neposlední řadě i malebná venkovní učebna.

V současnosti nabízíme výuku 4 cizích jazyků: mimo Angličtiny od první třídy si šesťáci vybírají hodiny Španělštiny, Němčiny nebo Ruštiny; nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy, moderní a prostorné zázemí a špičkové vybavení.

Velkou změnou prošla v minulém školním roce jídelna. Nabízí žákům zdravou stravu podle nejnovějších trendů a také možnost se podílet na vzniku jídelníčku.

V následujícím roce je naplánováno vybudování nové učebny robotiky,
modernizace multimediální učebny, dílen a kuchyněk.

Děti velmi ocení barevné a vzdušné pavilony školy a přátelské prostředí.

Rodiče hlavně starších žáků se zase mohou spoléhat na web, infoservis
a instagram školy, kde najdou denně čerstvé informace o budoucích a proběhlých akcích a vědí tak o prvním vzdělávacím institutu svých ratolestí více, než že škola: ,,dobrý,” ,,stojí” a ,,jsou v ní lavice.”

Prvenství školy se odráží v mimořádných studijních výsledcích pracovitých žáků a v našich sportovních úspěších. Nejen díky dlouhé historii školy a práci pedagogického sboru i nepedagogických pracovníků tak pravidelně dokazujeme, že nejsme pouze ta první volba… Jsme ta nejlepší!

Úplné znění časopisu Školáček (plánované akce, důležité informace ke školnímu roku aj.) najdete zde.