Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

eTwinning projekt s Tureckem

Od prosince 2023 do května 2024 někteří žáci sedmých tříd pracovali na projektu s Tureckem v rámci eTwinningu

Celý projekt byl zaměřený na rozdílnost a různorodost nejen lidí, ale všech aspektů života (kamarádi, hudba, barvy, chutě, rostliny, živočichové). Žáci pracovali každý měsíc na jednom úkolu, v rámci kterého zjišťovali, že přestože na světě existuje spoustu odlišností a rozdílů, jsou to právě tyto rozdíly, díky kterým to nakonec všechno funguje a je potřeba být k těmto odlišnostem tolerantní. V rámci projektu se několikrát spojili online s žáky ze dvou tureckých škol. V rámci těchto online setkání, ať už chatování nebo rozhovory, si sdělovali svoje postřehy, názory a nápady. Komunikace probíhala v anglickém jazyce, nicméně se žáci naučili i pár tureckých slov a na oplátku naučili své turecké kamarády zase něco česky. 

eTwining projekt