Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Sběr papíru

Vážení rodiče,

ve dnech 8. 4. – 11. 4. 2024 proběhne ve škole sběr papíru.

Předmětem sběru jsou noviny, časopisy, letáky, knihy apod.

Veškeré získané finance budou použity na ceny pro nejlepší sběrače v kategoriích jednotlivců a tříd. Zároveň nás všechny může hřát dobrý pocit, že se starý papír opět stane surovinou pro výrobu nových věcí a neskončí na skládce.

Předem tímto děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojí.

... Aktuality