Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Ředitelské volno 29. 9.

Oznámení a vyhlášení volného dne pro žáky

Vážení rodiče, vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z provozních a technických důvodů dne 29. září 2023 volný den pro žáky školy (ředitelské volno).

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem školy. 

Pokud máte zájem o službu školní družiny v tento den, je nutné dítě přihlásit, přihlášky budou k dispozici u třídních učitelů.

Podle vyhlášky o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů).

Mgr. Roman Behún, ředitel školy