Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Největší zážitek to samozřejmě byl pro naše nové prvňáčky. S těmi přišli do školy rodiče a často také prarodiče. Školní rok zahájil projevem ředitel školy, třídní učitelé se se svými žáky setkali ve třídách. Prvňáčkům přišel popřát hodně školních úspěchů místostarosta Bc. Karpíšek. Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy úspěšný a pohodový školní rok 2023/2024.