Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Školní Pébéčko na Základní škole pod Svatou Horou

Je rozhodnuto. Letos žáci volili mezi  polepem schodů k učebnám a barevným oživením prostoru vestibulu. Vítězem  se stal projekt  ,,Barevné schody k učebnám“.

Naše škola se do projektu ,,Pébéčko“ , který zavádí participační rozpočet do škol  přihlásila už potřetí. Žáci si tak mohou sami rozhodovat,  jak budou peníze využity. 

Celý projekt vznikal za účasti ,,školního parlamentu“, kdy zástupci tříd předávali svým spolužákům aktuální informace o dění a samotném průběhu.

Celý projekt prochází několika fázemi.  Přes přípravnou fázi a návrhy jednotlivých tříd jsme došli k bodu samotné prezentace, tedy kampaně.  Zpracované návrhy tříd jsme prezentovali celé škole formou výstavy ve vestibulu. Je nutné pochválit všechny třídní kolektivy jak se úkolu zhostily.

Diplom si slavnostně převzali zástupci školního parlamentu.

Vlasta Šmídová, koordinátorka projektu