Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Projekt Pébéčko

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o projektu Pébéčko, do kterého je naše škola v letošním roce zapojena.

O co se jedná?

Jedná se o aktivitu, participativní rozpočtování, kdy mají občané příležitost podílet se na hospodaření s vyčleněnou částí veřejných financí. Název Pébéčko vychází z anglického “Participatory Budgeting”, participativní rozpočtování. 

Pébéčko ve škole

Žáci sami rozhodují, jak utratit určenou část školního rozpočtu. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přispívají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se finanční gramotnosti a vedení kreativní kampaně, nakonec hlasují o vítězném návrhu, který je v závěru Pébéčka realizován.

Cíle školního Pébéčka

  • cíl výchovně-vzdělávací – seznámit žáky nebo studenty prostřednictvím osobního zážitku s demokratickým procesem
  • cíl komunikační – vytvořit kvalitní platformu pro vzájemný dialog školy s žáky nebo  studenty
  • cíl výzkumně-informativní – seznámit se bezprostředně s názory žáků nebo studentů
  • cíl investiční – vynaložit finanční prostředky v souladu s přáním žáků nebo studentů​

... Aktuality