Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Anglicky již od 1. třídy!

Naše škola bude od nadcházejícího školního roku 2O23/2024 vyučovat děti anglický jazyk již od první třídy. Naším cílem je, aby vstup do světa cizího jazyka proběhl pro všechny děti co nejpřirozeněji. V dětech chceme vzbudit a podporovat přirozenou zvědavost a touhu poznávat nové věci. 

V 1. a 2. ročníku bude výuka založena na zcela nové moderní učebnici Forest Friends ve formě učení se jazyka v audio-orálním prostředí tzn. poslechem, poznáváním předmětů kolem sebe, nápodobou a hrou, která je pro děti přirozená.  Dítě v první stádiu nejprve jazyk nasává a učí se mu porozumět.

Motivace a pozitivní vztah k jazyku je pro dítě stavebním kamenem pro další úspěch. Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a zábavy s angličtinou.