Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Stravné na měsíc únor 2023

1. – 4. třída (7-10 let)   17   dnů á 25,00 Kč     425,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   17   dnů á 28,00 Kč     476,00 Kč
9. třída (15 let a více)   17   dnů á 33,00 Kč     561,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech 27. 1. – 6. 2. 2023 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné o prázdninách se nevybírá.