Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Projektový den Tří králů

Cílem projektového dne bylo seznámit děti 1. ročníku s historií a tradicí vztahující se k 6. lednu a zároveň hravou formou procvičit učivo matematiky a českého jazyka.

V první hodině děti zhlédly krátkou animovanou motivační pohádku ze seriálu Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále.

Následovalo povídání v diskusním kruhu, vyprávění o starých časech, srovnání dodržování tradice v minulém století a dnes. Děti se seznámily také s pranostikami vztahujícími se k 6. lednu.

Zazpívali jsme si tříkrálovou koledu a pustili se do plnění úkolů připravených tak, aby děti pracovaly ve trojicích a spolupracovaly spolu. Byla připravena 3 hrací pole (čtení, psaní, počítání). Skupinka se domluvila na výběru typu úkolu, hodila si kostkou a umístila jednu ze tří figurek na zvolenou hrací plochu. Podle barvy políčka si ze stanovišť (také rozlišených podle barev) pak vzala úkol, který plnila. Každá trojice měla tedy 3 figurky stejné barvy, každá skupinka jinou barvu.

Tato aktivita se opakovala, dokud skupinka nedosáhla cíle na hracím poli, za který získala 1/3 papírové hvězdy, kterou nalepila do připravené šablonky. Děti tak mohly podle své vůle úkoly střídat a nemusely jen psát nebo jen číst, počítat.

Po získání všech tří dílů hvězdy na děti čekala odměna v podobě diplomu „JSEM HVĚZDA“ a prohlídka výstavy betlémů na Zámečku. Sladkou tečkou projektu byla při cestě zpět do školy návštěva cukrárny.

Mgr. Libuše Sudová, třídní učitelka 1.B