Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search
Rubriky
fotogalerie

3. A a 3. B na Svaté Hoře

Naši třeťáčci navštívili v rámci výuky prvouky a poznávání památek v okolí naši nejbližší památku – Svatou Horu.

Během prvního projektového dne 21. února je paní učitelka Štefaniková provedla klasickou prohlídkovou trasou – ukázala jim ambity, rohové kaple, krápníkovou kapli, studánku a baziliku.

Děti pak ve skupinkách plnily úkoly na pracovních listech přímo v areálu Svaté Hory.

Při další návštěvě – dne 20. března si děti prohlédly svatohorské poutní muzeum, s paní kostelnicí Věrou Langovou pak navštívily zvonici a varhaník a skladatel pan Radek Rejšek jim představil svatohorské varhany, na které si mohly zkusit i zahrát.

Při obou návštěvách si děti pochutnaly na teplé svatohorské oplatce a leckteré si koupily i malý suvenýr na památku.

Obě dvě návštěvy byly velmi povedené a věříme, že nebyly poslední.

Přinášíme vám některé ohlasy a hodnocení dětí…

Toník, 3. A: „ Na Svaté Hoře v muzeu se mi líbily kalichy, připomínaly mi poháry. Hezky tam hrály varhany. Bydlím pod Svatou Horou, ale nikdy jsem nevěděl, že to tam je tak hezký.“

Táda, 3. B: „Líbilo se mi úplně všechno, hlavně varhany.“

Vanes, 3. B: „ Úplně všechno. Už se těším, až tam půjdeme znovu.“

Kryštof, 3. A: „Na Svaté Hoře se mi líbilo hlasité zvonění obřích zvonů a hodně nízká cena oplatek. Bylo tam takové pěkné muzeum starožitností. Všude byly krásné malby a sošky. Vypadá to jako krásné království. A hrát na varhany musí být moc těžké!“

Kuba T., 3. A:„ Na Svaté Hoře se mi líbily krásné obrazy a okna. Dozvěděl jsem se, že Maria zachraňovala hodné lidi, když padali ze střechy nebo ze skály. Líbilo se mi, jak je to tam postavené a těším se, až tam půjdeme zas.“

Sofie, 3. B: „ Na Svaté Hoře byly nádherné památky o Ježíšovi, Marii… Hodně se mi líbily zvony a varhany. Mohli jsme si toho hodně vyzkoušet“.

Eliška, 3. B: „ Líbilo se mi hraní na varhany, zvonice, podzemí“.

Letinka, 3. A:„ Na Svaté Hoře jsem viděla staré obrazy a sochu Panny Marie. Líbily se mi varhany a zvony, kterých tam bylo 8. V muzeu jsme viděli staré šaty Panny Marie. A co jsem se ještě dozvěděla? Že když tam kopali, našli kosti dítěte…Bylo to tam super, už se těším, až tam půjdu s rodiči a všechno, co jsem se dozvěděla, jim řeknu.“