Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search
Rubriky
oznámení

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít 3 první třídy o celkovém počtu 72 žáčků. Stejně jako v minulých letech i letos bude k zápisu do 1. tříd využita aplikace Zápisy online, přičemž registrace jejím prostřednictvím bude spuštěna v termínu od 18. 3. do 3. 4. 2024. Odkaz na aplikaci bude včas zveřejněn na těchto stránkách. Zájemcům už nyní nabízíme konkrétní informace o průběhu celého procesu zápisu.

Jak na zápis do 1. třídy

1/ Elektronická registrace žádosti

Prvním krokem pro zápis do 1. tříd je elektronické registrování žádosti.

Registrace bude možná od 18. března (od 8:00 hodin) do 3. dubna 2024 (do 12:00 hodin) v aplikaci ZÁPISY ONLINE (odkaz na aplikaci bude včas zveřejněn), ve které zákonný zástupce vyplní žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápisy Online

Postup získání tiskopisu „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy“

 1. kliknutím na aktivní odkaz (bude včas zveřejněn) vstupte do aplikace
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat“
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu je odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, žádost o přijetí“
 6. vyplňte stažený tiskopis („Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost přineste s sebou k zápisu spolu s dalšími dokumenty

2/ Zápis s osobní účastí zákonného zástupce  a dítěte

Zápis s osobní účastí zákonného zástupce  a dítěte proběhne v termínech:

3. dubna 2024 od 13 hodin do 18 hodin a
4. dubna 2024 od 13 hodin do 16 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Řádně vyplněná a vytištěná „Žádost o zápis dítěte“, případně „Žádost o odklad“
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z loňského roku, pokud bylo uděleno
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře
 • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (obdržíte u zápisu)
 • Pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky (platí do 30 dnů od data vydání) nebo občanským průkazem dítěte

Místo zápisu:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram, pavilon ŠD 1. patro

Škola přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Postup při zápisu k povinné školní docházce:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části.

 • Formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis (v aplikaci Zápisy online), případně žádost může být vyplněna ve škole v době konání zápisů. Bude provedena kontrola správnosti vyplněných údajů (dle rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce).
 • Pak proběhne s Vaším souhlasem motivační část – rozhovor s dítětem (nejvýše 20 minut) – škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených RVP PV, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit – Vaše dítě ukáže paní učitelce, co všechno umí. Nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte!  Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.
 • Zákonný zástupce dítěte může být přítomen i motivační části zápisu

Počet přijímaných dětí k plnění povinné školní docházky

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme tři první třídy.

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanoví ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 při zápisu vyhlášeného na den 3. a 4. dubna 2024, a to 72. Takto stanovený počet přijímaných žáků vyplývá z omezení, které pro počet vzdělávaných žáků stanoví § 23 zákona č. 561/2004 Sb., a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, netýká se kritéria č. 1, bude o přijetí dětí z nespádové oblasti rozhodnuto losem a nepřijatým dětem bude v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole.  Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

 1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2. následně sourozence žáků školy z nespádových oblastí
 3. pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Postup při přijetí žáka se zdravotním postižením z nespádové oblasti, kterému SPC doporučí asistenta pedagoga:  Škola přijme dítě, jestliže může zajistit kvalitní integraci. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce kontaktovat školu před zahájením školní docházky s minimálně ročním předstihem.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod přiděleným evidenčním číslem.

Dokumenty 

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Těšíme se na Vás

Rubriky
zprávy

Výsledky matematické olympiády

Vynikajícího umístění dosáhli žáci naší školy v okresním kole matematické olympiády. V kategorii Z5 (5. třída ZŠ) se na 1. místě umístil Jan Mauric z 5. B a na 2. místě se umístila Emma Petrželová z 5.A. Obě žákům k tomuto mimořádnému výsledku gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Rubriky
jídelna

Jídelníček od 26. 2. do 1. 3. 2024

Pondělí 26. 2. 2024

 • Polévka: Česneková (A: 01, 03, 07, 51)
 • Oběd 1: Čevabčiči, brambory, ajvar, horčice, šlehaný tvaroh (A: 01, 03, 07, 51)
 • Oběd 2: Italské ragú s cizrnou (hovězí maso, paprika, rajčata, bylinky), šlehaný tvaroh (A: 07)

Úterý 27. 2. 2024

 • Polévka: Fazolová slovenská (A: 01)
 • Oběd 1: Kuřecí soté s jasmínovou rýží, ovoce, zelenina (A: 01, 07, 51)
 • Oběd 2: Tarhoňové rizoto se sombrero zeleninou a uzeným tofu, ovoce, zelenina (A: 06, 51)

Středa 28. 2. 2024

 • Polévka: Zeleninová s krupicovými nočky (A: 01, 07, 51)
 • Oběd 1: Boloňská omáčka s červenou čočkou, vrtulky, zeleninový salát (A: 01, 07)
 • Oběd 2: Vepřové kostky na česneku, rýže, zeleninový salát (A: 01, 07, 51)

Čtvrtek 29. 2. 2024

 • Polévka: Pórková (A: 01, 07, 51)
 • Oběd 1: Hovězí líčka s kořenovou zeleninou, bramborová kaše, výběr salátu (A: 07, 09)
 • Oběd 2: Tmavá treska s bylinkami, zeleninový bulgur, citrónová omáčka, výběr salátu (A: 01, 04, 07, 51)

Pátek 1. 3. 2024

 • Polévka: Hrášková (A: 01, 07, 51)
 • Oběd 1: Žemlovka, zelenina (A: 01, 03, 07, 51)
 • Oběd 2: Krůtí nudličky na rozmarýnu, špenátové brambory, zelenina (A: 01, 07, 51)

Každý den voda a voda s citrónem.                                 

Ved. ŠJ: Lucie Novotná