Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search
Rubriky
oznámení

Pozvánka na rodičovské kavárny

Rodičovská kavárna vznikla na podkladě zkušeností z mnoha škol, kdy jsme byli zvyklí se setkávat s rodiči  na večerních seminářích na různá témata a mnohým rodičům setkávání s lektorkou chybělo.  Na jejich výzvu jsem poprvé v ZŠ Družec vyzkoušela. Rodičovskou kavárnu u počítače, kdy si alespoň jeden z rodičů v klidu  a pohodlně sedne, uvaří si kávu. A najednou má na chvíli možnost v této šílené zrychlené době, kdy je většina rodičů přetížena vším, co se okolo nich děje včetně zabezpečení distanční výuky vlastních dětí, home office, nebo běháním mezi prací a dítětem doma apod., popovídat si s lektorkou o různých tématech týkajících se dětí, školy, výchovy apod. Těchto rodičovských kaváren se již uskutečnilo opravdu mnoho a rodiče kvitují možnost se jich účastnit.

25. 4. 2023 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna – POTŘEBY DĚTÍ, JEJICH USPOKOJOVÁNÍ JAKO ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

„Přicházíme na tento svět jako miminka, geneticky předurčená očekávat a zažívat příjemný, uspokojivý život plný významu a spojení s ostatním. Tomu se říká štěstí. Proto když náš život nepřináší tyto vrozené očekávané zkušenosti, jsme hluboce zklamáni, cítíme se podvedeni a okradeni o svoje základní právo. A vzdáváme se potom prahnutí po uspokojení těchto nejhlubších tužeb a nadějí? Ne, rozhodně ne snadno. A tak můžeme prožívat celý život jako nekonečné neštěstí. Jsme neustále pod tlakem svých nenaplněných potřeb, jsme hladoví konečně své základní potřeby naplnit. Protože to je základ pro zkušenost štěstí.“ (Pesso, 2013)

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o potřebách dětí, o tom jak uspokojování základních potřeb v dětském věku může člověka ovlivnit na celý další život.

Vysvětlíme si, jak přistupovat k uspokojování potřeb dítětem tak, aby z něj vyrostla zdravá osobnost se zdravým sebepojetím.

Každý člověk očekává, že ve světě najde své místo, že bude mít dost prostoru v náruči rodičů, dětské postýlce, ve svém pokoji, mezi blízkými, že jimi bude radostně vítán v celé své individualitě takový, jaký je.

Tak, jak na to, abychom tato očekávání dokázali naplnit a ovlivnili úspěch našeho dítěte v životě?

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 15.4.2023. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/D4YDzYXRJeKhRRUAA

Veškeré informace s možností přihlášení naleznete také na webu www.mappribram.czhttps://mappribram.cz/map-iii/vzdelavani/rodicovske-kavarny/

21. 3. 2023 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna –  ZVLÁDÁNÍ STRESU A NÁROČNÝCH SITUACÍ VE VÝCHOVĚ

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

Opět se v rámci večerní rodičovské kavárny zastavíme a budeme si společně povídat o životních rolích, o aktivních přístupech k dětskému světu, o vnímání emocí a práci s emocemi. Zmíníme se o tom, co znamená dnes moderní a často používané slovo wellbeing a jak nám toto může pomoci zvládat stres při výchově našich dětí. Zjistíme, že wellbeing není jen plané slovo, ale že  je to stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál, a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. A to chceme, ne?  Pojďme tedy společně nahlédnout i pod pokličku varu jménem stres a pojďme se podívat na to, co s ním udělat.  Vždyť naše děti si zaslouží pohodové mámy i táty 😊

Budeme se věnovat i komunikaci a zvládání konfliktů, ale také  odvaze rodiče být nedokonalým v „dokonalém světě.“ Důležité je také umět se svými dětmi mluvit  a vycházet s nimi, při komunikaci také nezapomínat na vztahy. Přemýšlím nad tím co a jak říkám? Slova nejdou vzít zpět.

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 10.3.2023. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/9yxt8PuHJXm2XPUW8