Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Rubriky
nepřehlédněte oznámení

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022-2023.

Podání přihlášky a zápisový lístek

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

 • Počátkem měsíce února 2023 sdělí žáci výchovné poradkyni naší školy jejich volbu SŠ/ studijních oborů.
 • Škola následně připraví přihlášky + zápisový lístek a potvrzené je předá žákům.

Přihlášky musí podepsat zákonný zástupce i žák! Střední odborná učiliště a některé střední odborné školy vyžadují lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (potvrzuje se přímo na přihlášce).

 • Zákonní zástupci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2023 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022).

Na přihláškách budou uvedeny obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách bude zachováno stejné pořadí škol /případně stud. oborů na jedné SŠ/.                                                                       

Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je uvedena na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu (pokud se na dané škole koná).                               

Pořadí škol nerozhoduje o tom, které škole dává žák přednost. 

 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ přibližně 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.                                                 
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (čtyřleté maturitní obory).

Jednotná přijímací zkouška je povinná z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří – zde se nekoná)                                         

Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

 • Na učební obory se přijímací zkouška nekoná.
OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií17. dubna 202318. dubna 2023
 • Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.                                         

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle :

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena     

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.            

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka / literatury a matematiky.

 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách SŠ či na veřejně přístupném místě střední školy nejdříve 28. 4. 2023 – po dobu 15 dnů.                              
 • Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené!                                                                                           
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce žáka písemně.
 • Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou.
 • V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK musíte předložit na školu, kterou si žák vybere, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Tím potvrdí svoje rozhodnutí stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané škole.

Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Rubriky
oznámení

Školní instagram

Dovolte, abychom vás informovali, že jsme za účelem propagace naší práce a zvýšení zájmu žáků o vzdělávání na naší škole zahájili provoz instagramového účtu, kde budeme zveřejňovat fotografie, videa a zvukové záznamy z výuky a ze školních akcí.

Navštivte náš instagram na adrese: https://www.instagram.com/zs_pod_svatou/

Rubriky
oznámení zprávy

Vánoční sbírka pro pejsky a kočičky z útulků

Kdy sbírka probíhá?

28. 11. – 19. 12. 2022

Co můžete přinést?

 • krmivo – granule, konzervy, pamlsky, těstoviny, rýži, piškoty
 • obojky, kšíry, vodítka, hřebeny
 • hračky – plyšové a gumové
 • šampony pro psy a kočky, čisticí prostředky (SAVO, dezinfekce)
 • deky, podložky do boudy, pelíšky

Kam můžete věci přinést?

Chodba naproti školnímu klubu (míjíte cestou do jídelny)

Krmivo a ostatní potřeby budou rozděleny mezi pejsky a kočičky z útulků.

Vánoční sbírka pro pejsky a kočičky z útulků
Rubriky
oznámení

Pozvánka na Vánoční jarmark

Dovolujeme si vás tímto pozvat na tradiční

Vánoční jarmark,

který se bude konat

ve středu 7. prosince 2022

před hlavním vchodem a v hale školy

od 12:00 do 15:00 hod.

Rubriky
oznámení

Nabídka dalšího termínu pro lyžařský výcvik/zimní zotavovací pobyt – přihláška možná od 11.11. 2022 od 17 hod.

Vážení zákonní zástupci žáků,

vzhledem k velkému zájmu o zimní zotavovací pobyty a lyžařský výcvik na 2. stupni školy jsme zajistili další pobyty.

Nabízíme všem žákům 2. stupně možnost účasti na zimním zotavovacím pobytu respektive lyžařském výcviku (7. ročník).

Pobyt je plánován od soboty 5. února 2023 do pátku 10. února 2023.

Destinace: Lipno, Slupečná, MUSIC penzion

Předpokládaná cena pobytu je 7.000 Kč – ubytování strava a doprava.

V ceně není kapesné od ZZ a platba za vleky – skipas.  

Přihlašování bude spuštěno 11. 11. 2022 od 17:00 hodin.

Kapacita pobytu je 43 žáků, v případě naplnění kapacity, můžeme přidat další pobyt ve stejné destinaci.

Rubriky
oznámení

MÍSTNÍ KOLO SOUTĚŽE školního šachu

Organizátor: Základní škola pod Svatou Horou

Termín: neděle 13. 11. 2022 v 8.00 hodin

Místo: ZŠ pod Svatou Horou, III. B (bývalá učebna keramiky)

Dozor: dozor nad žáky zajišťuje Mgr. et Mgr. Ivana Mauricová

Rozhodčí: Peter Janda, rozhodčí III. třídy (ŠK Spartak Čelákovice)

Prezentace: 7:45 – 8:00 hod.

Zahájení: 8:00 hod.

Ukončení: 13:15 hod.

Systém soutěže: turnaj jednotlivců žáků (max 30 žáků)

Právo účasti: startují jednotliví žáci školy z 1. až 5. třídy, účast hráčů registrovaných v šachových oddílech není omezena

Tech. ustanovení: turnaj jednotlivců „švýcarským systémem“ na 7 kol, tempo 15 min na partii pro hráče. Partie není nutné zapisovat.

Podmínky účasti: písemný souhlas rodičů hráče s účastí e-mailem na adresu ivana.mauricova@1zs-pb.cz

Materiál: ŠK Spartak Čelákovice zapůjčí dostatečné množství šachových souprav a hodin

Hodnocení: první tři jednotlivci obdrží diplom, věcná cena pro každého účastníka

Přihláška: na e-mail: ivana.mauricova@1zs-pb.cz

Nejlepší žáci školy postupují do Regionálního kola soutěže žákovských družstev v šachu, den konání a místo konání bude upřesněno. Ředitel školy rozhodne o nominaci vč. náhradníků.

Výsledkovou listinu obdrží ředitel školy do druhého dne.

V Příbrami dne 01. 11. 2022

Mgr. et Mgr. Ivana Mauricová, v.r.

Sponzor turnaje: MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Rubriky
oznámení

Lyžařský výcvik a zimní zotavovací pobyty ve školním roce 2022/2023 – AKTUALIZOVÁNO

Otevření systému pro závazné přihlášení žáků na lyžařský kurz, respektive zimní zotavovací pobyty je plánováno na 31. 10. 2022 v 17:00 hodin.

Termíny akcí:

Zimní zotavovací pobyt pro žáky 4. a 5. ročníku

kapacita: 62 žáků

místo: Hotel Zadov, Zadov

termín: od neděle 15. 1. 2023 do pátku 20. 1. 2023

předpokládaná cena: 6.400 Kč (ubytování, strava, doprava) + skipas + kapesné od ZZ


Zimní zotavovací pobyt pro žáky 6., 8. a 9.  ročníku

kapacita: 43 žáků

místo: Paganella, Itálie

termín: od neděle 15. 1. 2023 do pátku 20. 1. 2023

předpokládaná cena: 12.000 Kč (ubytování, strava, skipas, doprava) + kapesné od ZZ


Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

kapacita: 43 žáků

místo: Paganella, Itálie

termín: od neděle 22. 1. 2023 do pátku 27. 1. 2023

předpokládaná cena: 11.500 Kč (ubytování, strava, skipas, doprava) + kapesné od ZZ (pozn.: Rada rodičů přispívá na dopravu)

Rubriky
fotogalerie oznámení

Mávací okýnko

Od 31. 10. 2022 do odvolání budou mít možnost rodiče žáků 1. tříd rozloučit se se svými dětmi v čase od 7:35 do 7:50 zamáváním přes „mávací okýnko“.

Rubriky
oznámení

Pozvánky na přednášky do online Rodičovské kavárny

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavé online akce pro rodiče:

„Rodičovská kavárna vznikla na podkladě zkušeností z mnoha škol, kdy jsme byli zvyklí se setkávat s rodiči  na večerních seminářích na různá témata a mnohým rodičům setkávání s lektorkou chybělo.  Na jejich výzvu jsem poprvé v ZŠ Družec vyzkoušela. Rodičovskou kavárnu u počítače, kdy si alespoň jeden z rodičů v klidu  a pohodlně sedne, uvaří si kávu. A najednou má na chvíli možnost v této šílené zrychlené době, kdy je většina rodičů přetížena vším, co se okolo nich děje včetně zabezpečení distanční výuky vlastních dětí, home office, nebo běháním mezi prací a dítětem doma apod., popovídat si s lektorkou o různých tématech týkajících se dětí, školy, výchovy apod. Těchto rodičovských kaváren se již uskutečnilo opravdu mnoho a rodiče kvitují možnost se jich účastnit“.

PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

18. 10. 2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o vnímání emocí a práci s emocemi. Dále se také zmíníme o důležitosti emocí pro další vývoj člověka.

Budeme si  popisovat charakteristiky ovlivňující emoční inteligenci u dětí, seznámíme se se základními schody emoční inteligence. Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem.

Emočně inteligentní člověk dokáže v životě více. Budeme hovořit i o schopnosti přijímat normy, limity a hranice společnosti v souvislosti s emoční připraveností na školu.

A jak posílit své dítě?  Zvládám zpětnou vazbu – mám radost, že…; těší mě, že… – vyjadřuji své emoce u zpětné vazby směrem k dítěti? Přemýšlím nad tím co a jak říkám?

Na to vše budeme mít prostor a čas.

Zájemci se mohou hlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 12.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/RKSfnehrSER6rqYF9

1. 11. 2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – VOLBA POVOLÁNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZŠ

Lektor: Mgr. Renata Nováková

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o tom, jak pomoci svému dítěti se správně rozhodnout o budoucím povolání a dobře si vybrat střední školu.

Odpovíme na mimo jiné na otázky:

 • Škola uměleckého směru nebo se sportovním zaměřením?
 • Výuční list nebo maturita?
 • Škola v místě bydliště, v dojezdové vzdálenosti nebo dál s internátem?
 • Kdo mi pomůže?
 • Test profesionální orientace
 • Jak je to s přihláškou
 • Jak probíhají jednotné přijímací zkoušky …. a další

Bude zde prostor pro Vaše otázky a konzultace.

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 25.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/LJoXznPFbVPh38Zw9

8.11.2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – POSILOVÁNÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI DÍTĚTE

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o domácích povinnostech dítěte, jak a kdy dítěti dávat povinnosti, aby si zvyklo na odpovědný přístup a na postupné školních povinností. Zmíníme se také o výchově bez trestů, o budování odpovědnosti, o logických a přirozených následcích.
Budeme si společně povídat o tom, jaké povinnosti by mělo dítě zastat. Jak reagovat na větu: „Můžu ti pomoct, mami?“ Jak dítě neodradit, i když to s jeho pomocí bude trvat déle.
Sdělíme si, jak nastavovat domácí pravidla, jak vše rozložit.
1. Dejte mu zodpovědnost
2. Pravidelný úklid
3. Nečekané úkoly
Zároveň povedeme diskuzi nad tím, kdy je ten správný čas, jak dítě připravit na povinnosti v domácnosti, jak dítě vést k samostatnosti..

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 1.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/113HyHBe2KUJ7hc4A

22.11.2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – JAK KOMUNIKOVAT SE ŠKOLOU

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o spolupráci rodiny se školou, o tom, co k dobré spolupráci přispívá, jak komunikovat s pedagogy, co říci o svém dítěti, kdy jít za učitelem apod.
K dobré spolupráci vždy přispívá, když se podaří vytvořit neformální vztahy, které vycházejí z běžného chodu školy.
Prodiskutujeme, jaká očekávání od školy mají rodiče a jaká očekávání od rodičů mají učitelé.
Vysvětlíme si některé „školské zkratky“, abychom lépe dokázali porozumět školskému žargonu, povíme si o tom, co znamená RVP, ŠVP, MPP, PLPP, IVP.
Velká kapitola bude též věnována rodičovské odpovědnosti a právům a povinnostem z ní vyplývajícím.
Rodiče si uvědomí, jak jsou dětí různé, jak různě jednotlivé děti přijímají informace, jak se rozhodují, co komu vyhovuje při učení se nového, při spolupráci, při komunikaci a že tímto způsobem musíme také přistupovat
ke školním výsledkům dětí, nesrovnávat je se sourozenci. Mít reálná očekávání i ke škole

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 14.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/W4npSKbvhHbWShJp6

 Veškeré informace s možností přihlášení naleznete také na webu www.mappribram.cz

Rubriky
oznámení

Oznámení o chystaném sběru papíru

Od středy  2. 11.  do pátku  4. 11. proběhne sběr papíru ve vestibulu školy od 7:35 do 7:55

Papír doneste z domova svázaný nebo v krabicích, musí být zvážený a viditelně napsaný počet kilogra.