Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Rubriky
nepřehlédněte oznámení

Pozvánka na rodičovskou kavárnu na téma „ŽÁK VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZŠ“

Srdečně zveme všechny rodiče do online rodičovské kavárny, kde pohovoříme na téma:

 • Jak vybrat správný obor a správnou střední školu
 • Pro jaké povolání se rozhodnu
 • Jak zvládnu poslední rok na základní škole
 • Co mě letos čeká

Kdy a kde:

Lektorka Mgr. Renata Nováková

Zájemce prosím o zaslání mailu na: renata.novakova@5zspb.cz

Následně Vám bude zaslána pozvánka k videokonferenci.

Rubriky
oznámení

Pozvánka na Vánoční jarmark

Již tradiční Vánoční jarmark se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2023 před hlavním vchodem a v hale školy od 13:00 do 16:00 hod.

Rubriky
oznámení

Stávka učitelů 27. 11. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jsme hluboce znepokojeni rozhodnutími MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň a kvalitu vzdělávání. Čekali jsme do poslední možné chvíle, ale i přes vyhlášení možné stávky se postoj ministerstva nezměnil. Dne 21. 11. 2023 proto ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, oznámil vedení školy, že zaměstnanci ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, vstupují do stávkové pohotovosti a budou se dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky formou neplacené neúčasti v zaměstnání. 

Znamená to, že škola bude pro žáky 27. 11.  2023 zcela uzavřena,  a nebude probíhat vyučování ani jiná činnost školského zařízení (tj. školní družina, školní klub a školní jídelna), pokud se na politických jednáních nepodaří najít uspokojivé řešení. Obědy na tento den budou automaticky odhlášeny. Pokud dojde ke změnám, budeme vás informovat.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Naším zájmem je, aby  děti získávaly kvalitní vzdělání v moderním prostředí za využití všech prostředků odpovídajících současným trendům. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a s tím se neztotožňujeme.

Plánovanými finančními škrty a snižováním platů nepedagogů, popř. snižováním stavu zaměstnanců můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, o čisté a estetické prostředí nebo o skvělé obědy pro vaše děti, ale také o kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu.

Stávka, do které vstupujeme, totiž není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků. To je naší, a věříme, že i vaší, prioritou.

Rozhodnutí MŠMT budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň a kvalitu vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

 1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic. Ze 77 000 nepedagogických pracovníků chybí ve školském rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky pro 17 000 plných úvazků (což je 22 %). Jedná se především o kuchařky školních jídelen, školníky, uklízečky nebo administrativní pracovníky. Hrozí následující scénáře:
 • nepedagogickým pracovníkům škol se propadnou platy o 22 %,
 • platy nepedagogických pracovníků budou ředitelé škol nuceni dorovnat z peněz původně určených na nenárokové části platu učitelů,
 • dojde k propuštění 17 000 nepedagogických pracovníků (respektive ke zrušení 8 000 neobsazených míst a propuštění 9 000 nepedagogů).
 • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učebnice, učební pomůcky, ICT technika pro žáky, plavání žáků, další vzdělávání pedagogů apod.
 • Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax). Jedná se především o úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání žáků v dělených třídách  – na cizí jazyky, informatiku, český jazyk a matematiku, tandemovou výuku nebo odborný výcvik apod. Navrženo je snížení pro střední školy o 15 % a pro základní školy o 6 %. Takže škola, která nyní využívá PHmax na 100 %, bude muset propustit 15 % učitelů (SŠ), respektive 6 % učitelů (ZŠ) – nebo bude ředitel školy nucen stávajícím učitelům snížit o 15 % (respektive o 6 %) úvazky a ve třídách se bude vyučovat neděleně plný počet žáků. To bude mít fatální negativní dopady na kvalitu výuky. Jak pak bude možná tolik žádaná a potřebná individualizace výuky pro každého žáka?
 • Snížení mzdových prostředků o 2% pro ostatní pedagogické pracovníky (vychovatele, asistenty pedagoga apod.)
 • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické. Avizovaná redukce počtu asistentů pedagoga od roku 2025 je neuvážená a příliš radikální – takovýto nekoncepční úbytek asistentů pedagoga v současném systému inkluze negativně a zásadním způsobem ovlivní vzdělávání. Bude chybět podpora pro děti nadané, znevýhodněné nebo děti s psychickými problémy.
 • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

Výše uvedené skutečnosti nás vedou k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

 1. Zabránění škrtů v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 – okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření ministra se jedná o 5 miliard korun).
 2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice školního psychologa a speciálního pedagoga apod.), a to od roku 2025 a koncepčně.
 3. Zabránění nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy – plnění koncepčních dokumentů MŠMT a zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze
  k marginální úspoře za každou cenu.

„Kvalitní vzdělání má svoji cenu. Není možné šetřit na dětech.“

„Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti!“

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

Zdroj: https://citaty.net/autori/jan-amos-komensky/

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu

Rubriky
oznámení

Vyhlášení výsledků sběru papíru

V úterý byly slavnostně vyhlášeny výsledky ve sběru papíru na naší škole. Sběr papíru se uskutečnil ve dnech od 30. 10. do 2. 11.

Celkem bylo nashromážděno 4,1 t (4.100 kg) papíru. Nejlepší sběračům byly předány věcné dary. Srdečně jim blahopřejeme a všem zúčastněným touto cestou děkujeme.

VÝSLEDKY:

KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ:

 • 1. místo: Sofie Hofmanová 1.B – 420 kg
 • 2. místo: Eliška Soukupová 6.B – 300 kg
 • 3. místo: Kryštof Kout 7.E – 234 kg

KATEGORIE NEJAKTIVNĚJŠÍ TŘÍDA:

 • 1. místo: 4.B – 11 žáků
 • 2. místo: 3.C – 8 žáků
 • 3. místo: 1.C, 5.B, 5.C – 7 žáků
Rubriky
oznámení

Vánoční sbírka pro pejsky a kočičky z útulků

Kdy sbírka probíhá?

 • 27. 11. – 20. 12. 2023

Co můžete přinést?

 • krmivo – granule, konzervy, pamlsky, těstoviny, rýži, piškoty
 • obojky, kšíry, vodítka, hřebeny
 • hračky – plyšové a gumové
 • šampony pro psy a kočky, čisticí prostředky (SAVO, dezinfekce)
 • deky, podložky do boudy, pelíšky

Kam můžete věci přinést?

 • Chodba naproti školnímu klubu (míjíte cestou do jídelny)

Krmivo a ostatní potřeby budou rozděleny mezi pejsky a kočičky z útulků Příbramské kočky, z.s. a Srdeční záležitosti Stará Huť.

Rubriky
oznámení

Zimní zotavovací pobyty a lyžařský výcvik ve školním roce 2023/2024

Otevření systému pro závazné přihlášení žáků na lyžařský kurz, respektive zimní zotavovací pobyty je plánováno na 30. 10. 2023 v 17:00 hodin.


Zimní zotavovací pobyt 6. a 9. ročník – Itálie, Paganella

17. 12. – 22. 12. 2023

kapacita: 42 žáků

předpokládaná cena: 13.800 Kč (ubytování, strava, skipas, doprava). V ceně není kapesné od ZZ a úrazové cestovní pojištění do zahraničí.


Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku – Itálie, Paganella

14. 1. – 19. 1. 2024

kapacita: 42 žáků

předpokládaná cena: 13.300 Kč (ubytování, strava, skipas, doprava). V ceně není kapesné od ZZ a úrazové cestovní pojištění do zahraničí. (Rada rodičů přispívá na dopravu).


Zimní zotavovací pobyt 8. ročníku – Itálie, Paganella

21. 1. – 26. 1. 2024

kapacita: 42 žáků

předpokládaná cena: 13.800 Kč (ubytování, strava, skipas, doprava). V ceně není kapesné od ZZ a úrazové cestovní pojištění do zahraničí.


Zimní zotavovací pobyt 4. a 5. ročník – Zadov, hotel Zadov

11. 2. – 16. 2. 2024

kapacita: 42 žáků

předpokládaná cena: 6.500 Kč (ubytování, strava, doprava). V ceně není kapesné od ZZ a platba za skipas.


Více informací v aplikaci  Bakaláři – Komens – Přijaté

Rubriky
oznámení

Rezervace na konzultační odpoledne

Jak jsme Vás již informovali, od letošního školního roku zavádíme novinku v podobě „Konzultačního odpoledne“, v rámci kterého má zákonný zástupce žáka možnost individuální konzultace s vybraným vyučujícím v předem rezervovaném čase. První takové odpoledne se uskuteční dne 18. 10. od 14 do 17 hodin, přičemž rezervovat se můžete ode dneška, tj. od 13. 10. až do 17. 10. 2023, a to prostřednictvím rezervačního systému na stránce: https://1zspb.schuzky.eu/

Informace a přihlašovací údaje do rezervačního systému (jméno a heslo) jste již nejspíše obdrželi od třídního učitele přes systém Bakalářů.

A jak postupovat při rezervaci konkrétního času konzultace?

Rubriky
oznámení

Ve dnech 30. 10. – 2. 11. proběhne ve škole sběr papíru

Předmětem sběru jsou noviny, časopisy, letáky, knihy apod. Součástí sběru papíru je také soutěž o ceny v kategorii jednotlivců a tříd. Veškeré získané finance budou použity na ceny pro nejlepší sběrače v uvedených kategoriích a na dárečky, které děti obdrží během mikulášské nadílky. 

Děkujeme tímto všem, kteří se do sběru papíru zapojí.

Sběr papíru 2023
Rubriky
oznámení

E-shop se školní kolekcí opět otevřen

Rádi bychom Vám touto cestou opět předali odkaz na náš e-shop se školním oblečením.

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/1zspb/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 3. 10. 2023. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby.

Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší kolekce stejnou radost jako máme my!

Rubriky
oznámení zprávy

Certifikáty Cambridge English B2 First pro dva žáky ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Na naší včerejší akci Předávání certifikátů Cambridge English převzali certifikát jazykové úrovně B2 First také dva žáci naší školy, Vítězslav Plavec a Kateřina Bláhová. 

Vzhledem k náročnosti zkoušky (jazyková úroveň B2 je ještě o stupeň vyšší než náročnost maturitní zkoušky) a věku obou absolventů se jedná o obdivuhodný výsledek. Kátě se navíc podařilo dosáhnout bodového skóre, které odpovídá jazykové úrovni C1. 

Výsledky obou našich žáků mohou být povzbuzením i pro ostatní, kteří o rychlejší pokrok v angličtině mají také zájem. Registrace do přípravných kurzů pro letošní školní rok jsou otevřené ještě do 15. 9. 2023. Všechny informace o možnostech přípravy k certifikátům jsou umístěné na webových stránkách www.aspirecentrum.cz.