Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Rubriky
nepřehlédněte oznámení

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022-2023.

Podání přihlášky a zápisový lístek

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další dvě přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

 • Počátkem měsíce února 2023 sdělí žáci výchovné poradkyni naší školy jejich volbu SŠ/ studijních oborů.
 • Škola následně připraví přihlášky + zápisový lístek a potvrzené je předá žákům.

Přihlášky musí podepsat zákonný zástupce i žák! Střední odborná učiliště a některé střední odborné školy vyžadují lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (potvrzuje se přímo na přihlášce).

 • Zákonní zástupci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2023 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022).

Na přihláškách budou uvedeny obě školy, na které se žák hlásí. Na obou přihláškách bude zachováno stejné pořadí škol /případně stud. oborů na jedné SŠ/.                                                                       

Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu a škola, která je uvedena na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku ve 2. termínu (pokud se na dané škole koná).                               

Pořadí škol nerozhoduje o tom, které škole dává žák přednost. 

 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ přibližně 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.                                                 
 • V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (čtyřleté maturitní obory).

Jednotná přijímací zkouška je povinná z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří – zde se nekoná)                                         

Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

 • Na učební obory se přijímací zkouška nekoná.
OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií17. dubna 202318. dubna 2023
 • Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.                                         

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle :

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena     

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.            

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka / literatury a matematiky.

 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách SŠ či na veřejně přístupném místě střední školy nejdříve 28. 4. 2023 – po dobu 15 dnů.                              
 • Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené!                                                                                           
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce žáka písemně.
 • Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou.
 • V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat libovolný počet přihlášek na SŠ.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK musíte předložit na školu, kterou si žák vybere, do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Tím potvrdí svoje rozhodnutí stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané škole.

Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

Rubriky
jídelna

Jídelníček od 13. 2. do 17. 2. 2023

Pondělí 13.2.2023

 • polévka  Zeleninová s jáhlami  (A: 01, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Plněné bramborové knedlíky, zelí  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Kuřecí po staročesku, kuskus  (A: 01, 03, 08, 51, 63)
 • doplněk  Ovoce, zelenina
 • nápoj       Čaj ovocný, mléko  (A: 07)

Úterý 14.2.2023

 • polévka  Vývar s celestýnskými nudlemi  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Rybí karbanátek, bramborová kaše  (A: 01, 03, 04, 07, 51)
 • oběd 2     Trhané vepřové maso, krupoto  (A: 01, 07, 51, 53)
 • doplněk  3x salát
 • nápoj       Ovocný koncentrát, ochucené mléko  (A: 07)

Středa 15.2.2023

 • polévka  Hrstková, chléb  (A: 01, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Kuřecí stehno na cibuli, těstoviny  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Bretaňské fazole s vepřovým masem  (A: 01, 07, 51)
 • doplněk  Tvaroh s ovocem  (A: 07)
 • nápoj       Čaj s citrónem, mléko  (A: 07)

Čtvrtek 16.2.2023

 • polévka  Květáková s vejcem  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 1     Přírodní vepřový plátek s bramborem  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 2     Kofta na kari, římské placky  (A: 01, 03, 07, 51)
 • doplněk  3 x salát
 • nápoj       Sirup, ochucené mléko  (A: 07)

Pátek 17.2.2023

 • polévka  Nočková s bramborem  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Štěpánská hovězí pečeně, rýže  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Krůtí směs, opečené brambory  (A: 01, 07, 51)
 • doplněk  Prolamovaný koláč s čokoládovou polevou  (A: 01, 03, 07, 51)
 • nápoj       Čaj švestkový, mléko  (A: 07)

Každý den voda a voda s citrónem.                                 

Ved. ŠJ: Lucie Novotná

Rubriky
jídelna

Jídelníček od 6. 2. do 10. 2. 2023

Pondělí 6.2.2023

 • polévka Bramborová s paprikou  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 1  Drůbeží rizoto s krupkami a čočkou, kečup, strouhaný sýr  (A: 01, 51)
 • oběd 2  Bulgur s tuňákem a zeleninou, kečup, strouhaný sýr  (A: 01, 04, 09, 51)
 • doplněk 3x salát
 • nápoj     Borůvkový sirup, ochucené mléko  (A: 07)

Úterý 7.2.2023

 • polévka  S drožďovými noky  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1   Klopsy v rajčatové omáčce, těstoviny  (A: 01, 03, 07, 09,51)
 • oběd 2   Zeleninový salát s fazolemi a kuřecím masem  (A: 03, 07, 09)
 • doplněk Makovec s citrónovou polevou  (A: 01, 03, 07, 51)
 • nápoj     Čaj broskev s mandarinkou, mléko

Středa 8.2.2023

 • polévka  Luštěninová  (A: 01, 07, 09, 51)
 • oběd 1   Smažená vinná klobása, brambory  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2   Vepřové po lovecku, černé knedlíky  (A: 01, 03, 07, 51)
 • doplněk 3x salát
 • nápoj     Čaj černý rybíz, mléko  (A: 07)

Čtvrtek 9.2.2023

 • polévka  Zedníčková, chléb  (A: 01, 07, 09, 51)
 • oběd 1   Žemlovka s tvarohem  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2   Kapustové karbanátky s pohankou, šťouchané brambory  (A: 01,03, 07, 51)
 • doplněk  Chlebíček s rybí pomazánkou  (A: 01, 04, 07, 51)
 • nápoj     Čaj s citrónem, čokoláda  (A: 07)

Pátek 10.2.2023

 • polévka  Zimní zeleninová s rajčatovým kvedláním  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 1   Šleh z vepřového masa, brambory  (A: 07)
 • oběd 2   Kuře pečené na zelí, tarhoňa  (A: 01, 03, 07, 51)
 • doplněk Ovoce, zelenina
 • nápoj     Ovocný koncentrát, ochucené mléko  (A: 07)

Každý den voda a voda s citrónem.                                 

Ved. ŠJ: Lucie Novotná

Rubriky
zprávy

Úspěch našich páťáků na matematické olympiádě

Dne 25. 1. 2023 se vybraní žáci pátých ročníků zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Tomáš Kratochvil 5. A se umístil na krásném 2. místě a velkým úspěchem je i umístění Heleny Zikmundové 5. B na sdíleném 5. -6. místě.  Oba posupují do krajského kola. Leontýna Králíčková  5. se umístila na pěkném 7. místě. Za své výsledky mohou být pyšní všichni ostatní zúčastnění žáci: Martin Měchura  5. A, Antonín Brož 5. B, Dominik Sadílek 5. B a Elen  Horáčková 5. A Všem zúčastněným dětem moc gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy.     

Mgr. D. Truhlářová,  A. Šmejkalová

Rubriky
nepřehlédněte

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 se bude konat na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve dnech:

 • Pondělí 3. dubna od 13,00 do 18,00 hodin
 • Úterý 4. dubna od 13,00 do 16,00 hodin

Pro více informací sledujte naše webové stránky

Rubriky
fotogalerie zprávy

Paganella 6., 8. a 9. ročník

Skvělé sněhové podmínky, sluníčko, perfektně upravené sjezdovky, italská kuchyně, bazén, diskotéka, úžasná parta, ochotní vlekaři, …, to vše přispělo k tomu, že na zimní zotavovací pobyt v italské Pagenelle, který se konal od 15. ledna do 20. ledna, budeme všichni rádi vzpomínat.

Rubriky
zprávy

Úspěch na Dějepisné olympiádě

Jan Soukup v prosincovém školním kole dějepisné olympiády dosáhl neuvěřitelných 59 bodů z 60 možných.

Proto byl jako zástupce naší školy vyslán do okresního kola soutěže, které se konalo 20. ledna.

Z celkového počtu 43 účastníků Honza dosáhl krásného děleného 4. – 5. místa.

Srdečně blahopřejeme k tak hezkému výsledku.  

Bc. Kateřina Hušková

Rubriky
jídelna

Jídelníček od 30. 1. do 3. 2. 2023

Pondělí 30.1.2023

 • polévka  Hrachová krémová, chléb  (A: 07)
 • oběd 1     Smažený květák, brambory  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Krůtí játra se smetanou, jasmínová rýže  (A: 07)
 • doplněk  Kompot, červená řepa, zeleninový salát
 • nápoj       Sirup jablko, ochucené mléko  (A: 07)

Úterý 31.1.2023

 • polévka  Vývar s krupicí a s vejcem  (A: 01, 03, 51)
 • oběd 1     Svíčková na smetaně, knedlíky  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Treska v tomatové omáčce, slaninový kuskus  (A: 01, 04, 51)
 • doplněk  Ovoce, zelenina
 • nápoj       Čaj ovocný, mléko  (A: 07)

Středa 1.2.2023

 • polévka  Rajčatová s mozzarellou  (A: 07)
 • oběd 1     Pečený karbanátek, bramborová kaše  (A: 01, 03, 07, 51, 54)
 • oběd 2     Špagety s králičím masem a špenátem, sýr  (A: 01, 03, 07,51)
 • doplněk  3 x zeleninový salát
 • nápoj       Sirup malina, ochucené mléko  (A: 07)

Čtvrtek 2.2.2023

 • polévka  Rybí s kari  (A: 04)
 • oběd 1     Vepřové na žampionech, rýže  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 2     Kuřecí nudličky pečené na celeru, hrachové bramboráčky (A:01, 03, 07, 09, 51)
 • doplněk  Ovoce v rosolu se šlehačkou  (A: 07)
 • nápoj       Čaj švestkový, mléko  (A: 07)

Pátek 3.2.2023

 • Pololetní prázdniny

Každý den voda a voda s citrónem.                                 

Ved. ŠJ: Lucie Novotná

Rubriky
jídelna

Jídelníček od 23. 1. do 27. 1. 2023

Pondělí 23.1.2023

 • polévka   Zimní zeleninová s vaječným kvedláním  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Zapečené těstoviny  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Kuřecí maso po římsku, vločkové placky  (A: 01, 03, 07, 51, 54)
 • doplněk  Kompot, okurka, salát
 • nápoj       Cola sirup, ochucené mléko  (A: 07)

Úterý 24.1.2023

 • polévka   Kulaša, chléb  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Trenčínské fazole, párek, okurka  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 2     Pečené vepřové, lepenice  (A: 01, 07, 12, 51)
 • doplněk  Ovocný jogurt  (A: 07)
 • nápoj       Čaj pomeranč s meduňkou, mléko  (A: 07)

Středa 25.1.2023

 • polévka  Rybí polévka ucha, veka  (A: 01, 04, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Vepřenky, brambory, dip  (A: 01, 03, 07, 51)
 • oběd 2     Krůtí na kari, pohanka  (A: 01, 07, 51)
 • doplněk  3 x zeleninový salát
 • nápoj       Čaj šípek s ibiškem, ochucené mléko  (A: 07)

Čtvrtek 26.1.2023

 • polévka  Vývar s opraženým strouháním  (A: 01, 03, 07, 09, 51)
 • oběd 1     Vepřové na paprice, rýže  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 2     Filé z tresky v rajčatové omáčce, bulgur  (A: 01, 04, 07, 51)
 • doplněk  Vídeňské řezy s tvarohem  (A: 01, 03, 07, 51)
 • nápoj        Džus, mléko  (A: 07)

Pátek 27.1.2023

 • polévka  Frankfurtská s bramborem, chléb  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 1     Škubánky s tvarohem nebo s mákem, borůvkový žahour  (A: 01, 07, 51)
 • oběd 2     Uzené vařené, šafránová omáčka, karlovarský knedlík  (A: 01, 03, 07, 51)
 • doplněk  Ovoce, zelenina
 • nápoj       Čaj s citrónem, čokoláda  (A: 07)

Každý den voda a voda s citrónem.                                 

Ved. ŠJ: Lucie Novotná

Rubriky
jídelna

Stravné na měsíc únor 2023

1. – 4. třída (7-10 let)   17   dnů á 25,00 Kč     425,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let)   17   dnů á 28,00 Kč     476,00 Kč
9. třída (15 let a více)   17   dnů á 33,00 Kč     561,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Stravné se vybírá ve dnech 27. 1. – 6. 2. 2023 od 7,30 do 15,00 hod.

Stravné o prázdninách se nevybírá.