Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Uklidíme Příbram

Akce pořádaná TS Příbram, úklid v okolí školy, TS Pb zajistí pytle, rukavice

Webinář

Dějepisné bádání s pomocí digitálních nástrojů Bc. Kateřina Hušková

Projektový den – Den Země

1., 2., 3. a 4. ročník - Mobilní planetárium v tělocvičnách školy 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B - Dům Natura Příbram žáci 9. tříd a TU […]