Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Uklidíme Příbram

Akce pořádaná TS Příbram, úklid v okolí školy, TS Pb zajistí pytle, rukavice

Webinář

Dějepisné bádání s pomocí digitálních nástrojů Bc. Kateřina Hušková