Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Pozvánky na přednášky do online Rodičovské kavárny

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavé online akce pro rodiče:

„Rodičovská kavárna vznikla na podkladě zkušeností z mnoha škol, kdy jsme byli zvyklí se setkávat s rodiči  na večerních seminářích na různá témata a mnohým rodičům setkávání s lektorkou chybělo.  Na jejich výzvu jsem poprvé v ZŠ Družec vyzkoušela. Rodičovskou kavárnu u počítače, kdy si alespoň jeden z rodičů v klidu  a pohodlně sedne, uvaří si kávu. A najednou má na chvíli možnost v této šílené zrychlené době, kdy je většina rodičů přetížena vším, co se okolo nich děje včetně zabezpečení distanční výuky vlastních dětí, home office, nebo běháním mezi prací a dítětem doma apod., popovídat si s lektorkou o různých tématech týkajících se dětí, školy, výchovy apod. Těchto rodičovských kaváren se již uskutečnilo opravdu mnoho a rodiče kvitují možnost se jich účastnit“.

PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

18. 10. 2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o vnímání emocí a práci s emocemi. Dále se také zmíníme o důležitosti emocí pro další vývoj člověka.

Budeme si  popisovat charakteristiky ovlivňující emoční inteligenci u dětí, seznámíme se se základními schody emoční inteligence. Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem.

Emočně inteligentní člověk dokáže v životě více. Budeme hovořit i o schopnosti přijímat normy, limity a hranice společnosti v souvislosti s emoční připraveností na školu.

A jak posílit své dítě?  Zvládám zpětnou vazbu – mám radost, že…; těší mě, že… – vyjadřuji své emoce u zpětné vazby směrem k dítěti? Přemýšlím nad tím co a jak říkám?

Na to vše budeme mít prostor a čas.

Zájemci se mohou hlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 12.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/RKSfnehrSER6rqYF9

1. 11. 2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – VOLBA POVOLÁNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZŠ

Lektor: Mgr. Renata Nováková

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o tom, jak pomoci svému dítěti se správně rozhodnout o budoucím povolání a dobře si vybrat střední školu.

Odpovíme na mimo jiné na otázky:

  • Škola uměleckého směru nebo se sportovním zaměřením?
  • Výuční list nebo maturita?
  • Škola v místě bydliště, v dojezdové vzdálenosti nebo dál s internátem?
  • Kdo mi pomůže?
  • Test profesionální orientace
  • Jak je to s přihláškou
  • Jak probíhají jednotné přijímací zkoušky …. a další

Bude zde prostor pro Vaše otázky a konzultace.

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 25.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/LJoXznPFbVPh38Zw9

8.11.2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – POSILOVÁNÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI DÍTĚTE

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o domácích povinnostech dítěte, jak a kdy dítěti dávat povinnosti, aby si zvyklo na odpovědný přístup a na postupné školních povinností. Zmíníme se také o výchově bez trestů, o budování odpovědnosti, o logických a přirozených následcích.
Budeme si společně povídat o tom, jaké povinnosti by mělo dítě zastat. Jak reagovat na větu: „Můžu ti pomoct, mami?“ Jak dítě neodradit, i když to s jeho pomocí bude trvat déle.
Sdělíme si, jak nastavovat domácí pravidla, jak vše rozložit.
1. Dejte mu zodpovědnost
2. Pravidelný úklid
3. Nečekané úkoly
Zároveň povedeme diskuzi nad tím, kdy je ten správný čas, jak dítě připravit na povinnosti v domácnosti, jak dítě vést k samostatnosti..

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 1.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude včas zaslán podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/113HyHBe2KUJ7hc4A

22.11.2022 od 17:00

(2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací)

on-line Rodičovská kavárna – JAK KOMUNIKOVAT SE ŠKOLOU

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o spolupráci rodiny se školou, o tom, co k dobré spolupráci přispívá, jak komunikovat s pedagogy, co říci o svém dítěti, kdy jít za učitelem apod.
K dobré spolupráci vždy přispívá, když se podaří vytvořit neformální vztahy, které vycházejí z běžného chodu školy.
Prodiskutujeme, jaká očekávání od školy mají rodiče a jaká očekávání od rodičů mají učitelé.
Vysvětlíme si některé „školské zkratky“, abychom lépe dokázali porozumět školskému žargonu, povíme si o tom, co znamená RVP, ŠVP, MPP, PLPP, IVP.
Velká kapitola bude též věnována rodičovské odpovědnosti a právům a povinnostem z ní vyplývajícím.
Rodiče si uvědomí, jak jsou dětí různé, jak různě jednotlivé děti přijímají informace, jak se rozhodují, co komu vyhovuje při učení se nového, při spolupráci, při komunikaci a že tímto způsobem musíme také přistupovat
ke školním výsledkům dětí, nesrovnávat je se sourozenci. Mít reálná očekávání i ke škole

Zájemci se mohou přihlásit zde nebona níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 14.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům bude zaslán včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/W4npSKbvhHbWShJp6

 Veškeré informace s možností přihlášení naleznete také na webu www.mappribram.cz