Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Nabídka kurzů Cambridge English

Vážení rodiče,
také v tomto školním roce je tu pro Vás možnost přihlásit Vaše děti
do jazykových kurzů angličtiny, které jsou zaměřené na přípravu
k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English.

Všechny informace a přihlašovací online formuláře naleznete na našich
webových stránkách www.aspirecentrum.cz.

Kurzy pro mladší děti budou probíhat prezenčně, u pokročilejších a starších dětí a studentů zůstáváme nadále v online formě výuky.

Rádi bychom Vás pozvali také k osobnímu setkání s námi.

V úterý 13. září 2022 Vám budeme k dispozici v sálku Knihovny Jana Drdy (3.p.), nám. T.G. Masaryka 156, Příbram, od 16:00 do 17:30 hodin.

Využijte této příležitosti a přijďte se zeptat na vše, co Vás o kurzech a
zkouškách Cambridge English bude zajímat, seznamte se s našimi lektory a
nahlédněte do výukových materiálů.
Přijďte sami nebo s dětmi kdykoliv ve vyhrazeném čase.

Pro zájemce o kurzy a zkoušky je také určen informační online webinář,
který bude probíhat ve středu 14. září 2022 od 18:00 hodin na platformě
zoom.us.

Přístup do schůzky Vám zašleme na Váš e-mail po vyplnění přihlašovacího
formuláře, který naleznete na našich webových stránkách.

Přihlášky do všech kurzů uzavíráme v pátek 16. září 2022.

Ať už osobně nebo online, těšíme se na brzké setkání s Vámi a Vašimi dětmi!

Mgr. Hana Horáková
aspire jazykové a vzdělávací centrum
www.aspirecentrum.cz
info@aspirecentrum.cz
+420 705 005 725

Jazykové kurzy angličtiny pro žáky ZŠ - Cambridge English