Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Školní Pébéčko na Základní škole pod Svatou Horou

Naše škola se již podruhé zapojila do projektu „Pébéčko“, který zavádí participační rozpočet do škol. Díky projektu si žáci sami mohou rozhodovat o tom, jak peníze využít.

Celý projekt vznikal za účasti „školního parlamentu“, kdy zástupci jednotlivých tříd předávali svým spolužákům aktuální informace o dění a samotném průběhu projektu.

Samotný projekt procházel několika fázemi.  Přes přípravnou fázi a návrhy jednotlivých tříd jsme došli až k bodu samotné prezentace (kampaně).  Zpracované návrhy tříd jsme prezentovali celé škole formou výstavy ve vestibulu.

Po 14 dnech nastal bod nejdůležitější, a to samotné hlasování. Žáci 3. – 9. tříd obdrželi hlasovací PIN kódy a bylo jen na nich, který návrh dostane nejvíc hlasů.  Rozhodovalo se mezi třemi postupujícími návrhy tříd – žáci si volili mezi projektem na zastínění  a zastřešení venkovní učebny, projektem na čtenářský koutek a projektem na více květin a zeleně na chodbách školy.

Dne 24. června 2022 došlo k vyhlášení vítěze – žáci svým hlasováním rozhodli o vítězství projektu na zastínění  a zastřešení  venkovní  učebny. Diplom si slavnostně převzali zástupci školního parlamentu.

Myslím, že venkovní učebna, která je velmi využívaná žáky a pedagogy jak během výuky, tak i v době volnočasových aktivit, si to zaslouží. Je nutné zároveň pochválit všechny třídní kolektivy, které se do projektu zapojily a věnovaly mu mnoho úsilí.

Vlasta Šmídová, koordinátorka projektu