Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Umístění v soutěži škol ve sběru papíru

Naše škola patřila v tomto školním roce k nejaktivnějším školám ve sběru papíru a mezi školami zapojenými v soutěži dosáhla na pěkné umístění. Uskutečnili jsme dva sběry – podzimní ve dnech od 30.října do 2. listopadu, jarní ve dnech od 8. dubna do 11. dubna. V soutěži škol v kategorii celkového množství na školu jsme se umístili na 5. místě, v kategorii průměrného množství na jednoho žáka jsme se umístili na 7. místě. Ještě jednou děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, kteří se do sběru papíru zapojili.

... Aktuality