Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Návštěva polských žáků v rámci projektu V4

V týdnu od 20. do 24. května naši školu navštívilo celkem 9 polských žáků a dvě paní učitelky. Byla to již druhá výměna v rámci projetku V4, na kterém společně obě školy pracovaly od března.

Projekt se zaměřuje na udržitelné životní styly. Žáci celý týden plnili nejrůznější aktivity – od uměleckého tvoření, přes práci s iPady, únikovou hru a výrobu upomínkových předmětů – prohlubovali nejen svoje kamarádské vztahy, ale i anglický jazyk. Nechyběla ani zábava v podobě laser game, mini golfu, bowlingu a prohlídky Hornického muzea či Svaté Hory. Po ukončení druhé etapy projektu každý účastník obdržel certifikát.

Visit of Polish Students as Part of the V4 Project

From May 20 to 24, our school hosted a total of 9 Polish students and two teachers. This was the second exchange within the V4 project, which both schools had been working on together since March.

The project focuses on sustainable lifestyles. Throughout the week, the students engaged in various activities—from art and craft, working with iPads, an escape room, to making souvenirs. They not only deepened their friendships but also improved their English language skills. Fun activities such as laser game, mini-golf, bowling, and visits to the Mining Museum and the Holy Mountain were also part of the experience. At the end of the second phase of the project, each participant received a certificate.

... Aktuality