Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Družinové děti spaly ve škole

V noci z pátku 24. 5. na sobotu 25. 5. nezůstala škola opuštěná, jako tomu bývá obvykle, ale celou ji naplnila hudba, smích a povídání. Třídy 5.A a 5.B si v rámci školní družiny užily přespávání v tělocvičně naší školy. Program začal v 17:00 a to na hřišti pod Svatou Horou, kde jsme si společně zaběhali, zahráli volejbal a jiné hry. Po sportovním výkonu následovalo posilnění v podobě pizzy, pyžamová taneční party, nechyběla ani strašidelná bojovka a závěrečné promítání filmu, u kterého se nám všem již zavíraly oči. 

Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, kteří nám přinesli spoustu dalších dobrot a dětem, které vytvořily krásnou atmosféru po celý večer, čímž zajistily, že se tato akce stala krásným zážitkem pro nás všechny. 

Díky patří také paní vychovatelce Janě Šmejkalové a paní asistentce Bc. Anetě Blážové, bez kterých by organizace tohoto přespání nebyla možná. 

Simona Ptáčková, vychovatelka ŠD

... Aktuality