Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

PŘIJĎ K NÁM HRÁT VOLEJBAL!

Základní škola pod Svatou Horou navazuje na svou dlouholetou volejbalovou tradici a i v nadcházejícím školním roce 2024/2025 otevírá v 6. ročníku sportovní třídu zaměřenou na volejbal. Do sportovních tříd jsou vybírány děti se zájmem o sport a sportování. Snahou školy je vytvořit pro dané žáky co nejlepší studijní a sportovní podmínky. Žáci sportovních tříd dlouhodobě dosahují vynikajících volejbalových výsledků ve svých kategoriích a pravidelně se zúčastňují republikového finále.

Žáci sportovních volejbalových tříd, stejně jako žáci ostatních tříd, se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola však v rámci vzdělávacího programu poskytuje pro sportovní třídu rozšířenou výuku tělesné výchovy.

Škola spolupracuje s volejbalovými kluby, VK Příbram (chlapci), TJ Baník Příbram (dívky) a jejich trenéry,  žákům sportovních tříd navazují tréninky přímo po vyučování a tréninky probíhají v tělocvičnách ZŠ pod Svatou Horou.

Volejbalem sportovní aktivity ale zdaleka nekončí. Každý rok škola pořádá pro sportovní třídy týdenní lyžařský a cyklistický výcvik. Hned na začátku nového školního roku pak žáci spolu se svým třídním učitelem absolvují pětidenní adaptační kurz, jehož cílem je vzájemné seznámení kolektivu žáků a třídního učitele, podpora vytvoření pozitivních vztahů a funkčních pravidel třídy.

Pokud byste měli zájem o zařazení svého dítěte do sportovní volejbalové třídy, kontaktujte ředitele školy Mgr. Romana Behúna na e-mailové adrese skola@1zs-pb.cz nebo na telefonu 318 401 151.

Vzhledem k velkému zájmu o sportovní třídy, proběhne dne 24. 4. 2024 od 15:15 hod. testování, které určí pořadí zájemců o sportovní třídu.