Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Webové stránky k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • o plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
  • prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
  • výsledků vzdělávání (CZVV),
  • o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • o zveřejnění výsledků.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

... Aktuality