Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Oslavy mexického svátku mrtvých – Día de los Muertos

3. 11. proběhly na naší škole oslavy mexického svátku všech mrtvých zvaný a de los Muertos. Na tento svátek jsme se pilně připravovali – někteří vytvářeli tradiční ,,cempasúchiles“ (afrikány) z papíru, jiní se pustili do výroby pestrobarevných ,,calaveritas“ (lebek) a přímo na oslavu mnoho z nás dodrželo tradici a na svých obličejích vytvořili elegantní lebkouny. Jazyková učebna se proměnila v mexické ,,cementerio“ (hřbitov) a ožila tradiční mexickou výzdobou. V rámci hodin španělského jazyka nám byl představen nejenom pestrobarevný mexický oltář (se všemi tradičními náležitostmi), ale i zesnulé slavné osobnosti hispanofonního světa. U každé z nich jsme museli splnit úkol, který nás mohl posunout k vytoužené jedničce ze španělského jazyka a sladké odměně. Seznámili jsme se například s významnou mexickou malířkou Fridou Kahlo, kolumbijským spisovatelem Gabrielem Garcíou Márquezem, španělským architektem Antonio Gaudím nebo argentinským fotbalistou Diegem Maradonou. Každá osoba se nám krátce představila a poté jsme museli vyluštit osmisměrku, odpovědět na kvízové otázky, poslechnout si písničku nebo složit a vyhledat slova typická pro a de Muertos. Abychom se co nejvíce přiblížili mexickému originálu, rozhodli jsme se ve třídě v rámci oslav realizovat piknik. Mexičané během svátku netruchlí, naopak hodují, pijí a tančí. Pro zesnulé členy rodiny staví velké oltáře doplněné svíčkami, květy, fotografiemi a oblíbenými věcmi či jídlem zesnulého a své obličeje zdobí malbou v podobě elegantních lebek (,,calavera catrina“). Svátek přijímá smrt jako součást života a 1. a 2. listopad jsou považovány za šťastné dny shledání mezi živými a mrtvými. V průběhu plnění úkolů s našimi slavnými osobnostmi jsme proto mohli hodovat, tančit, anebo poslouchat a zpívat španělské písničky. Učili jsme se nejen nová slovíčka, ale i pohled na smrt jako takovou. Naši španělštináři začátečníci zároveň zjistili, jak je pro výuku cizích jazyků důležitá nejenom znalost našeho mateřského jazyka, ale i všech ostatních – například angličtiny.

Celý den ve znamení oslav jsme si náramně užili a tento neobvyklý zážitek nás přesvědčil o tom, že k pochopení různých kultur a jazyka jako takového je důležité zažít jejich významné tradice a zvyky. Naladit se na ně můžeme skrze filmy, knihy, vyprávění přátel nebo také skrze netradiční výuku cizího jazyka ve škole – jako byla i tato hodina španělského jazyka.

... Aktuality