Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

Ve dnech 30. 10. – 2. 11. proběhne ve škole sběr papíru

Předmětem sběru jsou noviny, časopisy, letáky, knihy apod. Součástí sběru papíru je také soutěž o ceny v kategorii jednotlivců a tříd. Veškeré získané finance budou použity na ceny pro nejlepší sběrače v uvedených kategoriích a na dárečky, které děti obdrží během mikulášské nadílky. 

Děkujeme tímto všem, kteří se do sběru papíru zapojí.

Sběr papíru 2023