Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search

„Křeslo pro hosta“

Školní parlament nezahálí. Při našich schůzkách řešíme, co nás ve škole trápí a zajímá, také je pro nás důležité poznat lidi kolem sebe. Míjíme se ve škole každý den, ale víte přesně jakou práci kdo konává? A tady vznikl nápad našeho školního ,,křesla pro hosty“. Každá třída si vždy připraví dotaz  pro naší návštěvu. Na posledním setkání jsme doslova zavalili dotazy vedoucí školní jídelny paní Novotnou. Obstála na výbornou. Tak se těšíme na další hosty.

Vlasta Šmídová, vedoucí vychovatelka ŠK