Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Únikovka v NJ

Moderní technologie jsou každodenní součástí života nejen dospělých, ale i našich žáků.

O tom, že kromě sledování videí na YouTube, hraní her a ,,surfování“ na internetu, je můžeme využít i k výuce jazyků, jsme se s našimi osmáky snažili přesvědčit na hodinách německého jazyka, kde jsme si zahráli únikovou hru.

Žáci byli rozděleni do skupin a pomocí školních iPadů vyhledávali v prostorách školy skryté kartičky s QR kódy, za kterými byly schované interaktivní úkoly v německém jazyce.

Němčináři se snažili vše správně vyřešit a nalézt indicie, díky kterým mohli otevřít zámky a ,,uniknout“ z naší virtuální hry.

Hravou formou si tak pomocí moderního zařízení zopakovali německá slovíčka, časování sloves i poslech a tvorbu vět.

Zároveň se přesvědčili o tom, že moderní technologie můžeme účelně využít jako pomůcku pro vzdělávání (nejen cizích jazyků).

Netradiční hodina nám všem velmi rychle utekla a moc se nám líbila.

Mgr. Gabriela Márová