Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Testování fyzické zdatnosti

Testování proběhlo základními školami napříč ČR ve třetích a sedmých třídách. Testováno bylo cca 53 000 žáků. Testování iniciovala ČŠI.

Výsledky našich třeťáků a sedmáků „nesportovních“ tříd kopírují výsledky žáků z ostatních škol.

Výsledky VII.E (sportovní třídy) jsou v porovnání s vrstevníky nadprůměrné.

Výsledky této třídy přikládáme v tabulce.

Zkouška tělesné zdatnosti 2022