Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, tel.: 318 401 151, e-mail: skola@1zs-pb.cz

Search
Rubriky
projekty

Vyhlášení sbírky nepotřebného ošacení v rámci projektu EVVO – Recyklohraní

Ve dnech 16. – 19. 10. 2023 proběhne ve škole sbírka nepotřebného ošacení. Sbírka probíhá v rámci EVVO projektu “ Recyklohraní“, do organizace jsou zapojeni žáci 7. ročníků.

Předmětem sběru je pouze čisté, neroztrhané oblečení, které ještě může někomu posloužit, včetně bot.

Sbírka je pořádána ve spolupráci s Diakonií Broumov, která zajišťuje následný odvoz a distribuci potřebným. 

Ing. Zdeňka Hošková Holá

Rubriky
fotogalerie projekty

Školní Pébéčko na Základní škole pod Svatou Horou

Je rozhodnuto. Letos žáci volili mezi  polepem schodů k učebnám a barevným oživením prostoru vestibulu. Vítězem  se stal projekt  ,,Barevné schody k učebnám“.

Naše škola se do projektu ,,Pébéčko“ , který zavádí participační rozpočet do škol  přihlásila už potřetí. Žáci si tak mohou sami rozhodovat,  jak budou peníze využity. 

Celý projekt vznikal za účasti ,,školního parlamentu“, kdy zástupci tříd předávali svým spolužákům aktuální informace o dění a samotném průběhu.

Celý projekt prochází několika fázemi.  Přes přípravnou fázi a návrhy jednotlivých tříd jsme došli k bodu samotné prezentace, tedy kampaně.  Zpracované návrhy tříd jsme prezentovali celé škole formou výstavy ve vestibulu. Je nutné pochválit všechny třídní kolektivy jak se úkolu zhostily.

Diplom si slavnostně převzali zástupci školního parlamentu.

Vlasta Šmídová, koordinátorka projektu

Rubriky
projekty

Projekt Pébéčko

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o projektu Pébéčko, do kterého je naše škola v letošním roce zapojena.

O co se jedná?

Jedná se o aktivitu, participativní rozpočtování, kdy mají občané příležitost podílet se na hospodaření s vyčleněnou částí veřejných financí. Název Pébéčko vychází z anglického “Participatory Budgeting”, participativní rozpočtování. 

Pébéčko ve škole

Žáci sami rozhodují, jak utratit určenou část školního rozpočtu. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přispívají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se finanční gramotnosti a vedení kreativní kampaně, nakonec hlasují o vítězném návrhu, který je v závěru Pébéčka realizován.

Cíle školního Pébéčka

  • cíl výchovně-vzdělávací – seznámit žáky nebo studenty prostřednictvím osobního zážitku s demokratickým procesem
  • cíl komunikační – vytvořit kvalitní platformu pro vzájemný dialog školy s žáky nebo  studenty
  • cíl výzkumně-informativní – seznámit se bezprostředně s názory žáků nebo studentů
  • cíl investiční – vynaložit finanční prostředky v souladu s přáním žáků nebo studentů​